Installationer

Installation og service

 • Pumper og vandforsyningsanlæg til privat, landbrug, og Vandværk.
 • Vandledninger i jord af PVC og PE i svejst udførelse.
 • Vandværksanlæg til fælles forsyninger.
 • Installationer for olier, samt tank- og beholderanlæg til gasolie og fuelolie med tilhørende pumper, varmevekslere, filtre o.lign.
 • Installationer for F-gas og naturgas til privat, gartneri og industri.
 • Certifikatsvejsning. Installationer for trykluft, glykoler, kølevand spildevand, drænvand og meget andet.
 • Installation af akkumuleringstanke i forbindelse med kedler til fast brændsel.
 • Tekniske installationer for blødgøringsanlæg, laboratorium installationer, procesanlæg m.m.
 • Service udføres på alle installationer.
 • Pumpeanlæg til vandforsyning eller cirkulationspumper.
 • Oliefyr med OR-test.
 • Gasfyr, eftersyn og gastest.
 • Stokerkedler
 • Udskiftning af udtjente varmeanlæg til nye og energibesparende anlæg.

Varme og ventilation

Klik og læs mere om Læs mere opvarmningsanlæg til alle energiformer og ventilationsanlæg med rumudsugning.